دانلود پاورپوینت لعاب و سرامیک

لعاب پوشش شیشه ای است كه به منظورایجادویژگیهایی ازقبیلزیبایی،نفوذپذیری دربرابررطوبت و… در سطح بدنه های سرامیكی ومورداستفاده قرارمی گیردلعابها دارای ویژگیهای مهم زیرمی باشند


دانلود پاورپوینت لعاب و سرامیک

لعاب پوشش شیشه ای است كه به منظورایجادویژگیهایی ازقبیلزیبایی،نفوذپذیری دربرابررطوبت و… در سطح بدنه های سرامیكی ومورداستفاده قرارمی گیردلعابها دارای ویژگیهای مهم زیرمی باشند

دسته بندی مواد و متالوژی
بازدید ها 2
فرمت فایل pptx
حجم فایل 833 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

 

 

 

 

لعاب پوشش شیشه ای است كه به منظورایجادویژگیهایی ازقبیل:زیبایی،نفوذپذیری دربرابررطوبت و. در سطح بدنه های سرامیكی ومورداستفاده قرارمی گیرد.لعابها دارای ویژگیهای مهم زیرمی باشند.

1- لعابهادرمقابل موادشیمیایی باPH اسیدی وقلیایی مقاوم هستند.

2- وجودلعاب،مقاومت به خراشیدگی سرامیكها راافزایش می دهد.

3- لعابها،مقاومت گرمایی نسبتا مناسبی دارند.

 

فریت بخش بزرگی ازهرسری مخلوط لعاب راتشكیل می دهد.فریت معمولا یك تركیب سرامیكی است كه پس از ذوب،سردشده وبه تكه های شیشه ای تبدیل می گردد.لعاب فریت شده بهترازلعاب خام قابل استفاده است و درنتیجه با دقت بیشتری می شودآن رابرای ظروف طراحی كرد.

 

چون لعاب فریت شده،مقدارزیادی ازگازهای نامطلوبی كه بعضی ازمواداولیه درموقع پخت آزاد می كند،بوسیله پیش ازذوب خارج كرده است،ایجادحباب نكرده وبرروی بیسكویت سرامیك،ناصافی ایجاد نمی كند.همچنین عمل فریت كردن باعث كاهش انقباض لعاب درهنگام خشك شدن می شود

تولید لعاب فریت معمولا به دوروش رایج انجام می شود:

1- Batching.

2- Continuous.

درروش نخست مواداولیه درداخل كوره دوارریخته وباحرارت معادل 1500درجه سانتیگراد طی چهارساعت ذوب میشود.

 

به طوركلی می توان این روش ساخت رابه 4مرحله تقسیم نمود:

الف – انبارمواداولیه

ب- مخلوط كردن و آماده فرمول فریت (میكسر).

ج- گداخت مواداولیه برای تولیدفریت(كوره ذوب).

د- خنك كردن مذاب وبسته بندی.

 

 

فایل پاورپوینت 27 اسلاید

دانلود دانلود پاورپوینت لعاب و سرامیک 

نظر ارسال شده
نام شما
ایمیل
وب سایت
کد امنیتی *