دانلود پاورپوینت مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار

دانلود پاورپوینت مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار ,برنامه کسب و کار، مهمترین سند نوشته ‌شده‌ای است كه تمام جنبه‌های مختلف كسب‌وكار را پیش از راه‌اندازی آن بررسی می‌كند برنامه کسب و کارحاوی برنامه‌های كاربردی است، مانند برنامة مالی، برنامة ‌عملیاتی، برنامة تولیدی، برنامة بازاریابی، و ساختار سازمانی این برنامه‌ها همانند نقشه‌ای كارآفرین را در طول مسیر راهنمایی می‌كنند  برنامه کسب و کار


دانلود پاورپوینت مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار

برنامه کسب و کار، مهمترین سند نوشته شدهای است كه تمام جنبههای مختلف كسبوكار را پیش از راهاندازی آن بررسی میكند برنامه کسب و کارحاوی برنامههای كاربردی است، مانند برنامة مالی، برنامة عملیاتی، برنامة تولیدی، برنامة بازاریابی، و ساختار سازمانی این برنامهها همانند نقشهای كارآفرین را در طول مسیر راهنمایی میكنند برنامه کسب و کار

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1819 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 69

 

 

 

ضرورت برنامهریزی به عنوان بخشی از هر فعالیت كاری

 

برنامهریزی خوب میتواند:

كارآفرین را در ادارة كسبوكار راهنمایی كند؛

از بروز اشتباههای زیانبار جلوگیری كند؛

در پیشرفت و بهبود كار كمك نماید؛

انجام امور را سرعت بخشیده و در نتیجه باعث صرفهجویی در زمان شود؛

فرآیندهای مختلف تولید، بازاریابی و توزیع را بهینهسازی كرده و از اتلاف مواد اولیه، كار و سرمایه جلوگیری نماید؛

همچنین، با تعیین چشمانداز و رسالت شركت، مدیریت را در دستیابی به اهداف كوتاه و بلندمدت یاری میدهد.

تعریف كارآفرینی

دكتر رابرت هیسریچ كارآفرینی را به شرح زیر تعریف نموده است:

برنامه کسب و کارچیست؟

برنامه کسب و کار، مهمترین سند نوشته شدهای است كه تمام جنبههای مختلف كسبوكار را پیش از راهاندازی آن بررسی میكند.

برنامه کسب و کارحاوی برنامههای كاربردی است، مانند برنامة مالی، برنامة عملیاتی، برنامة تولیدی، برنامة بازاریابی، و ساختار سازمانی.

این برنامهها همانند نقشهای كارآفرین را در طول مسیر راهنمایی میكنند.

برنامه کسب و کار

جزئیات تمامی موارد مربوط به نوع شغل، بازاریابی، رقابت، عملیات راهبردی، پرسنل، امور مالی، سرمایهگذاری را در بر می گیرد .

برنامه کسب و کار(Business Plan) عبارت است از یك طرح كه آینده و توسعه یك كسب و كار را معین میكند و اغلب یك دوره چند ساله را در بر میگیرد .

یك برنامه کسب و کارخوب بیانگر موارد زیر است:

دورنمای راهبردی از شركت

مهمترین ابزار ارتباطی درونشركتی و برونشركتی

ابزاری برای جمعآوری سرمایههای لازم برای كار

ابزاری برای برنامهریزی، اندازهگیری و بهبود عملكرد

مبنایی برای تصمیمگیری صحیح

راهی برای ایجاد انگیزه در كاركنان

چرایی اهمیت برنامه کسب و کار

بررسی واقعبینانه

ابزار عملكردی

ابزاری برای برقراری ارتباط

ابزار ایجاد انگیزه

ابزار توسعة مدیریت

راهنمای مسیر

هدف از تهیه برنامه کسب و کار

جذب سرمایه اولیه

جذب تیم مدیریت

نقشه راهنما

 

 

فایل پاورپوینت 69 اسلاید

دانلود دانلود پاورپوینت مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار 

نظر ارسال شده
نام شما
ایمیل
وب سایت
کد امنیتی *